• Algemene voorwaarden
  Dit document “algemene voorwaarden” bevat bepalingen over gebruiksvoorwaarden, grenzen van dienstverlening, acceptatie van voorwaarden, modificatie van voorwaarden, gebruik, aansprakelijkheid en derden. Wij leveren maatwerk en de kosten voor elke opdracht is weer anders. Als regel geven wij vooraf een indicatie van tijd en kosten (op rond van uw wensen). Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn conform de algemene voorwaarden van de FotografenFederatie d.d. 26 mei 2005.

  Download de algemene voorwaarden
 • Budget en prijzen
  Wij kunnen op 2 manieren een fotoreportage of een portretsessie aanbieden:

  a. Op regiebasis
  b. Met een vooraf bepaald budget (offerte)

  Regiebasis

  Bij sommige opdrachten geven klanten een vrije opdracht om mooie foto’s te maken. Er wordt dan verwacht dat de fotograaf creatief meedenkt met betrekking tot het eindresultaat. Er wordt dan een uurtarief afgegeven en een globale inschatting van de duur van het project.

  Budget

  Voor grotere opdrachten, meestal bedrijven, wordt er gewerkt op basis van een offerte waarin het budget is vastgelegd.

  Particuliere klanten willen graag vooraf weten wat met maken van een portret kost. Er wordt dan een vaste prijs afgesproken op grond van de wensen.
  Zo kan een mooi portret in de studio reeds vanaf € 30 - € 40 worden gemaakt.

  Kosten zijn opgebouwd uit 4 elementen

  • Kosten van voorbereiding, meestal niet in rekening gebracht voor kleine opdrachten. Voor grote projecten is soms veel voorbereiding nodig in samenspaak opdrachtgever, met ontwerpbureau en communicatie medewerkers.
  • Kosten van de fotosessie zelf. Hierbij spelen een rol de apparatuur, het aantal medewerkers op de set en gewenste attributen. Visagie, styling en hairdressing.
  • Nabewerking. Afhankelijk van de wensen vraagt de nabewerking 20% tot 200% van de tijd die nodig is om foto’s te maken. Glamour retouche en bijzondere photoshop bewerkingen kosten tijd.
  • Oplevering van beeld.


  Prijzen (excl. BTW)

  • Onze uur tarieven zijn € 75 voor digitale fotografie inclusief reguliere apparatuur;
  • Reiskosten worden verrekend op basis van € 0,35 gereden kilometers;
  • Reiskosten binnen een straal van 10 km worden niet in rekening gebracht;
  • Reistijd wordt niet in rekening gebracht indien de enkele reis binnen een uur afgelegd kan worden;
  • Voor reizen die daar boven uitgaan wordt 30% van het uurtarief berekend;
  • Indien bijzondere apparatuur benodigd is wordt daar vooraf een prijsopgave voor afgegeven;
  • Visagie, eventuele styling on site en kapper worden separaat in rekening gebracht

  Voor elke fotosessie dienen de foto’s in de digitale doka worden nabewerkt en geschikt worden gemaakt voor het doel waarvoor de foto’s zijn gemaakt.

  Nabewerking (*)

  • Selectie van beeld in overleg met klant
  • Globale retouche
  • Uitsnijden op de formaat verhoudingen die gewenst zijn
  • Kleurvereffening
  • Verfijnde retouche bij modellen
  • Gereedmaken voor print
  • Gereedmaken voor drukkerij/ ontwerpbureau en overleg
  • Gereedmaken voor web resolutie

  Afleveren van materiaal

  • Verzenden via internet
  • Verzenden via USB
  • Prints conform opgave klant

  (*) De ervaring leert dat de tijd voor nabewerking varieert van 20% tot soms wel 200% van de tijd voor het maken van de foto’s.

  Met vaste klanten worden vaak continuïteit afspraken gemaakt waarbij korting mogelijk is.
 • Gebruiksvoorwaarden
  Walraven Photography biedt deze website aan voor uw persoonlijk en professioneel genot, als referentiemateriaal en om communicatie te faciliteren.
  Kopieer of reproduceer svp geen afbeeldingen van de website, zonder toestemming van Walraven Photography. Reproductie omvat het gebruik van beelden voor advertenties en multimedia presentatie op het internet of in elke vorm van print publicaties.
  U mag geen onderdeel van deze website voor publieke of commerciële doeleinden veranderen,  verzenden of gebruiken, inclusief teksten en afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming van Walraven Photography. Om een licentie voor reproductie van beelden te verkrijgen moet u direct contact opnemen met Walraven Photography.
  Het copyright van elk beeld op deze website is in bezit van Walraven Photography. Elk niet geautoriseerd gebruik maakt inbreuk op de wetgeving inzake copyright,  handelsmerken, privacy, publiciteit, communicatie regelgeving en statuten.
 • Grenzen aan dienstverlening
  Walraven Photography behoudt zich het recht voor af te zien van het leveren van enige dienst, indien niet is voorzien in de basiseisen en -voorwaarden van het project, of indien de technische vereisten uitstijgen boven de mogelijkheden of capaciteiten van Walraven Photography.
  In geen geval zal Walraven Photography aansprakelijk zijn voor schade aan personen of eigendommen, zowel voor incidentele-, specifieke- of vervolg schade of andere aansprakelijkheid, als gevolg van of gerelateerd aan diensten verzorgd door Walraven Photography. U gaat ermee akkoord Walraven Photography te vrijwaren van schuld jegens verlies, aansprakelijkheid of schade die u of uw vertegenwoordiger kan lijden.
 • Modificatie van bepalingen
  Walraven Photography is gemachtigd deze voorwaarden op elk moment en zonder waarschuwing te modificeren. Raadpleeg de voorwaarden regelmatig om u van modificatie te vergewissen.
 • Acceptatie van voorwaarden
  Door het gebruik van deze website accepteert u deze voorwaarden, die onmiddellijk ingaan bij het eerste gebruik van deze website. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, gebruik dan aub deze website niet. Als u inbreuk maakt op de enige van deze voorwaarden, dan kan Walraven Photography actie ondernemen om verder inbreuk te voorkomen, hetgeen kan inhouden het informeren van derden terzake, zoals uw internetprovider, e-mail provider of daartoe geëigende autoriteiten.
 • Beperkte aansprakelijkheid
  De website en de inhoud ervan zijn in goed vertrouwen samengesteld en zonder aansprakelijkheid voor beschikbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid.  In geen geval is Walraven Photography aansprakelijk voor verlies en schade, zowel voor directe als gevolg schade, voorkomend uit de website en de inhoud ervan. Walraven Photography accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites waar in deze website naar wordt verwezen.
 • Gebruik
  De website of de inhoud ervan mag u niet kopiëren, reproduceren, verkopen of aanpassen voor enig commercieel of niet commercieel doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Walraven Photography. Algemene voorwaarden en bepalingen van de Fotografen Federatie in Nederland zijn van toepassing tussen Walraven Photography en andere partijen, inclusief offertes, opdrachten en mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De originele versie van deze algemene voorwaarden en bepalingen zijn gedateerd op 26 mei 2005 en gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2005.
  Bekijk Algemene voorwaarden FotografenFederatie
 • Websites derden
  Verwijzingen op deze website naar informatie of websites van andere partijen hebben uw gemak tot doel. Walraven Photography heeft geen controle over de inhoud of de beschikbaarheid ervan. Als u deze verwijzingen gebruikt verlaat u de deze website en gelden de gebruiksvoorwaarden en beleidsregels van deze andere partijen.
 • Publicatie en portretrecht
  Als geportretteerde heeft u het portretrecht. Zeker als u opdrachtgever bent van de foto. Dit houdt in dat u bepaalt of het portret gepubliceerd mag worden. Vooraf vragen wij u of ermee instemt dat wij de foto's die gemaakt zijn tijdens een sessie voor publicatie mogen gebruiken. U maakt een keuze uit een van de onderstaande opties:

  1. nee, u wilt dat geen enkele foto wordt gepubliceerd
  2. ja, maar u wilt weten voor welk medium en welke foto
  3. ja, zonder voorbehoud

  Op foto’s die wij maken berust het auteurs- en als regel ook het publicatierecht bij Walraven Photography mits u toestemming geeft.  U heeft het recht fotomateriaal te gebruiken voor het doel waarvoor dit is gemaakt.  De licentie van beeldmateriaal is ook te koop. Voor de fotosessie dient u voor deze rechten een overeenkomst te tekenen.

  Walraven Photography
 • Afdrukkken van digitaal beelmateriaal
  Voor grote prints werken wij met vaklaboratoria. Deze werken met grootformaat Epsonprinters en top kwaliteit papier. Epson stelt dat de kleuren vele tientallen jaren goed blijven. Tenzij de foto’s bloot worden gestel aan direct zonlicht.
  In onze eigen studio werken wij ook met Epsonprinters die afdrukken tot A3+ (329mm × 483mm).

  De prijslijst kunt u hier downloaden
 • Ons adres
  Walther Walraven


  Studio en bedrijfsadres:
  Walther L. Walraven
  Walraven Photography
  T.P. Oosterhoffstraat 1
  9883 PJ Oldehove - Netherlands  e-mail: walraveninnovation@mac.com

  website fotografie: http://www.walravenphotography.com

  gsm: +31 (0) 6 53 122 571